செய்தி குறிப்பு


செய்தி தலைப்புதேதி
வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் குறித்து தினத்தந்தி செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது (03-11-2019) 04-11-2019
வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் குறித்து தினமலர் செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது (03-11-2019) 04-11-2019
வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் குறித்து தினகரன் செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது (03-11-2019) 04-11-2019
வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் பற்றி தி இந்து தமிழ் செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது (03-11-2019) 04-11-2019
வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் பற்றி மாலை மலர் செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது (03-11-2019) 04-11-2019
கடலூர் பெரியகுப்பம்,ஜியோ-செயற்கை டைக், தமிழ்நாடு கடற்கரை மறுசீரமைப்பு மற்றும் மீன் வளத்தை மேம்படுத்துகிறது. தினமலர் டுடே (17-நவம்பர் -2018) செய்தி தாளில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது 17-12-2018
கடலூர் மீனவ கிராமங்களுக்கான கடற்கரை மறுசீரமைப்பின் (பூ.அ.அ - தே.க.தொ.க) வெற்றிக் கதை, தமிழ்நாடு. புதுமையாக உருவாக்கப்பட்டது, நிரூபிக்கப்பட்டது மற்றும் \ "இந்தியாவிற்காக உருவாக்கப்பட்டது . 09-05-2018
இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா 2017 - 3 ஆம் நாள் செய்தி வெளியிடப்பட்டது 24-10-2017
இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா 2017 20-10-2017
சென்னையில் மத்திய அமைச்சரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின் செய்தித் தொகுப்புகள் 09-10-2017
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (தினமணி 6-11-2014) 30-06-2016
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு பயிற்சி திட்டம் (தினத்தந்தி 6-11-2014) 30-06-2016
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு தொடர்பான பத்திரிகை வெளியீடு(தினமணி 2013) 30-06-2016
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு தொடர்பான பத்திரிகை வெளியீடு(தினமணி 2011) 30-06-2016
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு தொடர்பான செய்திக்குறிப்பு(மலைமுரசு 2011) 30-06-2016
கூண்டில் மீன்வளர்ப்பு செய்திகள் (ராணி வார இதழ் 2015) 30-06-2016
மாணவர்கள் தன்னாட்சி நீர்முழ்கி தேசிய வாகன போட்டி (வெற்றியாளர்) 06-02-2015
கடல் அலைகளின் மாற்றம் குறித்து இணையத்தில் பற்றிய செய்தி குறிப்பு - 15.08.2014 15-08-2014
பருவ மாற்றக் கருத்தரங்கு பற்றிய செய்தி குறிப்பு - 28.3.2014 28-03-2014