தொடர்புக்கு


தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம்,
வேளச்சேரி-தாம்பரம் பிரதான சாலை,
நாராயணபுரம், பள்ளிக்கரணை,,
சென்னை - 600 100,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.
தொலைபேசி: 044-66783300
தொலைநகல்: 044-22460275/22460645
மின்னஞ்சல்: postmaster@niot.res.in