தொலைநோக்கு


தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழகம் (NIOT) இந்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் ஒரு தன்னாட்சி சமூகமாக நவம்பர் 1993 இல் நிறுவப்பட்டது. NIOT ஒரு நிர்வாகக் குழுவால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் இயக்குனர் நிறுவனத்தின் தலைவராக உள்ளார். புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் NIOT ஐத் தொடங்குவதன் முக்கிய நோக்கம், இந்திய பிரத்தியேக பொருளாதார மண்டலத்தில் (EEZ) உயிரற்ற மற்றும் வாழும் வளங்களை அறுவடை செய்வதோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பொறியியல் சிக்கல்களைத் தீர்க்க நம்பகமான உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதாகும். இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு.


நோக்கம்


 • கடல் வளங்களின் நிலையான பயன்பாட்டிற்கான உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளை உருவாக்குதல்.

 • கடலில் பணிபுரியும் நிறுவனங்களுக்கு போட்டி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தொழில்நுட்ப சேவைகள் மற்றும் தீர்வுகளை வழங்க.

 • கடல் வளங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை நிர்வகிப்பதற்காக இந்தியாவில் அறிவுத் தளத்தையும் நிறுவன திறன்களையும் வளர்ப்பது.

முக்கிய நோக்கங்கள்


 • புதுப்பிக்கத்தக்க கடலைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குதல் ஆற்றல்கள் அதாவது அலை ஆற்றல், ஹைட்ரோகினெடிக் ஆற்றல் மற்றும் கடல் வெப்ப ஆற்றல் மாற்றம் (OTEC) மற்றும் கடல் நீரிலிருந்து புதிய நீரை உருவாக்குதல்.

 • யூனியன் பிரதேசமான லட்சத்தீவு தீவுகளில் கடல்சார் கட்டமைப்பு கூறுகளுக்கான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குதல் மற்றும் உப்புநீக்கும் ஆலைகளை நிறுவுதல்

 • பாலி-மெட்டாலிக் மாங்கனீஸ் முடிச்சுகள் மற்றும் மத்திய மற்றும் தெற்கு இந்தியப் பெருங்கடலில் நிகழும் ஹைட்ரோ-தெர்மல் சல்பைடுகள் மற்றும் பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்திற்குள் எரிவாயு ஹைட்ரேட்டுகள் போன்ற ஆழ்கடல் கனிம வளங்களின் ஆய்வு மற்றும் சுரண்டலுக்கான திறனை வளர்ப்பதோடு தொழில்நுட்பத்தையும் மேம்படுத்துதல்.

 • சுற்றுப்புற சத்தம் அளவீடுகள், ஒலியியல் கடலியல், நீருக்கடியில் தொடர்பு மற்றும் கடலோர கண்காணிப்பு போன்ற கடல் பயன்பாடுகளுக்கான ஒலி அமைப்புகளை உருவாக்க.

 • உள்நாட்டு நீருக்கடியில் ஒலி இமேஜிங் அமைப்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் மற்றும் பரந்த இசைக்குழு நீருக்கடியில் ஒலி மாற்றிகள் மற்றும் ஹைட்ரோஃபோன் வரிசைகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

 • கடல்சார் பயன்பாடுகளுக்கான புதிய தன்னாட்சி கடல் கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அமைப்புகளை வடிவமைக்கவும், உருவாக்கவும் மற்றும் நிரூபிக்கவும்.

 • கடல் பாசி பயோடெக்னாலஜி, கடல் நுண்ணுயிர் உயிரி தொழில்நுட்பம், திறந்த கடல் கூண்டு கலாச்சாரம் மற்றும் பாலாஸ்ட் நீர் சுத்திகரிப்பு தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்க.

 • கடற்கரை மறுசீரமைப்பு மற்றும் கரையோர மேலாண்மைக்கான சுற்றுச்சூழல் நிலையான தீர்வுகளை மேம்படுத்துதல், அதிநவீன கள அளவீடுகள், எண் மாதிரியான ஆய்வுகள் மற்றும் விரிவான விரிவான பொறியியல் வடிவமைப்புகளை ஒருங்கிணைத்தல்.

 • நிகழ்நேர தரவு பரிமாற்றத்திற்கான கடல்-கடல் மற்றும் சுனாமி மிதவைகளை உள்ளடக்கிய கடல் கண்காணிப்பு வலையமைப்பை பராமரிக்கவும் மற்றும் இந்திய-அமெரிக்க ஒத்துழைப்பின் கீழ் RAMA திட்டத்தை ஆதரிக்கவும் மற்றும் தரவை INCOIS க்கு பரப்பவும். கடல் கண்காணிப்பு கருவிகள் முன்மாதிரி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி.

 • ஆராய்ச்சி கப்பல்களின் செயல்பாட்டு மேலாண்மை மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் அறிவியல் உபகரணங்களில்

 • முன்மாதிரி அமைப்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் சோதனை, கடல் சூழலில் உள்நாட்டிலேயே வளர்ந்த கடல் அமைப்புகளைச் சரிபார்ப்பதற்கான செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் வகையில் கடலோர ஆராய்ச்சி மையத்தை மேம்படுத்தவும் பராமரிக்கவும்.